x86 主板 产品列表

捷波全系列嵌入式主板采用标准尺寸,可无缝升级,无需考虑相容性。搭载Intel® 高效能系列处理器,可支援多种接口,性能可靠,同时提高工厂产能与降低生产成本,适用于工业自动化及智慧工厂应用等。

处理器世代
类型

*点击此处查看文字缩写定义

没有符合查询条件的产品
Mini-ITX Raptor Lake主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
MI24 Series
170 x 170mm
Raptor Lake
1335UE
Depend on compatible CPU
2*DDR5-5200
NA
8U/2H/2L/1A
3U/6C/1LVDS-eDP/1SM/1P/1G
1M2E/1M2B
2SATA/2M2M
DC12~24V

3.5吋 Alder Lake/Raptor Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JF35-ADN1 Series
148 x102mm
Alder Lake/Raptor Lake
N97
Depend on compatible CPU
1* DDR5-4800
NA
2H/6U/2L/1A
4U/1LVDS/6C/1G/1SM
1M2E/1M2B
1SATA/1M2M
DC12~28V

ATX Alder Lake/Raptor Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
LA34-B7600 Series
305 x 220mm
Alder Lake/Raptor Lake
B760
Depend on compatible CPU
2*DDR5-4800
NA
1H/1DP/1V/2L/6U/2C/1LI/1LO/1M
8U/4C/1LVDS-eDP/1P/1G
1M2E
4SATA/2M2M
24+8 ATX PWR
LA34-H6100 Series
305 x 220mm
Alder Lake/Raptor Lake
H610/H610E
Depend on compatible CPU
2*DDR5-4800
NA
1H/1DP/1V/2L/6U/2C/1LI/1LO/1M
6U/4C/1LVDS-eDP/1P/1G
1M2E
4SATA/1M2M
24+8 ATX PWR
MA20-Q6700 Series
305 x 244mm
Alder Lake/Raptor Lake
Q670E
Depend on compatible CPU
4*DDR5-4800
NA
1H/1DP/1V/3L/6U/2C/1LI/1LO/1M
6U/4C/1SM/1P/1G
1M2E/1M2B
4SATA/2M2M
24+8 ATX PWR
MA20-R6800 Series
305 x 244mm
Alder Lake/Raptor Lake
R680E
Depend on compatible CPU
4*DDR5-4800
NA
1H/1DP/1V/3L/6U/2C/1LI/1LO/1M
6U/4C/1SM/1P/1G
1M2E/1M2B
4SATA/2M2M
24+8 ATX PWR

Micro ATX Alder Lake/Raptor Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
LM26 Series
244 x 244mm
Alder Lake/Raptor Lake
H610
Depend on compatible CPU
2*DDR4-3200
NA
6U/1V/1H/1DP/2C/3L/1LI/1LO/1M
5U/4or8C/1G/1SM/1P
1M2B/1M2E
4SATA/2M2M
24+8 ATX PWR
MM10-H6100 Series
244 x 244mm
Alder Lake/Raptor Lake
H610
Depend on compatible CPU
2*DDR5-4800
NA
6U/1C/2H/1DP/2L/1LI/1LO/1M
8U/5C/1V/1P/1G
1M2E
3SATA/1M2M
24+8 ATX PWR
MM10-Q6700 Series
244 x 244mm
Alder Lake/Raptor Lake
Q670E
Depend on compatible CPU
4*DDR5-4800
NA
6U/1C/2H/1DP/3L/1LI/1LO/1M
12U/5C/1V/1P/1G
1M2E
3SATA/1M2M
24+8 ATX PWR

Mini-ITX Alder Lake/Raptor Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JMTX-ADN1 Series
170 x 170mm
Alder Lake
N97
Depend on compatible CPU
1* DDR5-4800
NA
4U/1C/2H/1DP/2L
4U/5C/1LVDS-eDP/1SM/1P/1RJ11
1M2E/1M2B
1SATA/1M2M
DC 12~28V
LI25-H6100 Series
170 x 170 mm
Alder Lake/Raptor Lake
H610
Depend on compatible CPU
2*DDR4-3200
NA
4U/1L/1H/1DP/1LO/1M
5U/1G/1LVDS-DP
1M2E
2SATA/1M2M
DC19V
LI25-H6100L Series
170 x 170 mm
Alder Lake/Raptor Lake
H610
Depend on compatible CPU
2*DDR4-3200
NA
2U/2L/1H/1DP/1LO/1M
7U/6C/1G/1LVDS-DP
1M2E
2SATA/1M2M
DC19V
LI32-H6100 Series
170 x 170 mm
Alder Lake/Raptor Lake
H610
Depend on compatible CPU
2*DDR5-5600
NA
10U/1P/2H/1V/2L/1LO/1M
2U/1G/10C
1M2E
2SATA/1M2M
24+4 ATX PWR
MI215H6100 Series
170 x 170 mm
Alder Lake/Raptor Lake
H610/H610E
Depend on compatible CPU
2*DDR5-4800
NA
4U/2L/2H/2DP/1A
2U/6C/1LVDS-eDP/1SM/1G
1M2E/1M2B
2SATA/1M2M
DC12~36V
MI215Q6700 Series
170 x 170 mm
Alder Lake/Raptor Lake
Q670E
Depend on compatible CPU
2*DDR5-4800
NA
4U/2L/2H/2DP/1A
6U/6C/1LVDS-eDP/1SM/1G
1M2E/1M2B
2SATA/2M2M
DC12~36V
MI215R6800 Series
170 x 170 mm
Alder Lake/Raptor Lake
R680E
Depend on compatible CPU
2*DDR5-4800
NA
4U/2L/2H/2DP/1A
6U/6C/1LVDS-eDP/1SM/1G
1M2E/1M2B
2SATA/2M2M
DC12~36V
MI225H6100 Series
170 x 170 mm
Alder Lake/Raptor Lake
H610/H610E
Depend on compatible CPU
2*DDR5-4800
NA
6U/2C/2L/1H/1DP/1V/1LI/1LO/1M
3U/4C/1LVDS-eDP/1G/1P/1SM
1M2E/1M2B
4SATA/1M2M
24+4 ATX PWR
MI225Q6700 Series
170 x 170 mm
Alder Lake/Raptor Lake
Q670E
Depend on compatible CPU
2*DDR5-4800
NA
6U/2C/2L/1H/1DP/1V/1LI/1LO/1M
5U/4C/1LVDS-eDP/1G/1P/1SM
1M2E/1M2B
4SATA/2M2M
24+4 ATX PWR
MI225R6800 Series
170 x 170 mm
Alder Lake/Raptor Lake
R680E
Depend on compatible CPU
2*DDR5-4800
NA
6U/2C/2L/1H/1DP/1V/1LI/1LO/1M
5U/4C/1LVDS-eDP/1G/1P/1SM
1M2E/1M2B
4SATA/2M2M
24+4 ATX PWR
MI23-H610X Series
170 x 170mm
Alder Lake
H610E
Depend on compatible CPU
2*DDR5-4800
NA
4U/6L/1C
4U/2C/1H/1P/1SM/1G
1M2E/1M2B
4SATA/2M2M
24+4 ATX PWR
MI23-Q670X Series
170 x 170mm
Alder Lake/Raptor Lake
Q670E
Depend on compatible CPU
2*DDR5-4800
NA
4U/8L/1C
4U/2C/1H/1P/1SM/1G
1M2E/1M2B
4SATA/2M2M
24+4 ATX PWR
MI23-R680X Series
170 x 170mm
Alder Lake/Raptor Lake
R680E
Depend on compatible CPU
2*DDR5-4800
NA
4U/8L/1C
4U/2C/1H/1P/1SM/1G
1M2E/1M2B
4SATA/2M2M
24+4 ATX PWR

3.5吋 Tiger Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
MF05V Series
148 x 102mm
Tiger Lake
1145G7E
4C/1.5GHz
2*DDR4-3200
NA
4U/2L/2H/2DP
4U/4C/1G/1P/1LVDS/1EDP
1M2E
1SATA/1M2M
DC 12~24V
MF10 Series
148 x 102mm
Tiger Lake
1145G7E
4C/1.5GHz
2*DDR4-3200
NA
4U/2UC/2L/2H
2U/1C/1G/1P/1EDP
1M2E/1M2B/1SM
1SATA/1M2M
DC 12~24V

5.5吋 Tiger Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JLZ0FV-00 Series
200 x 135mm
Tiger Lake
6305E
2C/1.8GHz
 2* DDR4-3200
NA
4U/2L/2C/1H
5U/2C/1G/1P/1LVDS/1EDP
1M2E/1M2B/1SM
1S22/1M2M
DC 12~36V
JLZ0FV-90 Series
200 x 135mm
Tiger Lake
1135G7
4C/2.4GHz
 2* DDR4-3200
NA
4U/2L/2C/1H
5U/2C/1G/1P/1LVDS/1EDP
1M2E/1M2B/1SM
1S22/1M2M
DC 12~36V
LE30 Series
168 x 120mm
Tiger Lake
1135G7
4C/2.4GHz
1*DDR4-3200
NA
4U/1H/2L/2C
2U/1V/1LVDS/1eDP/2C/1A
1M2E/1M2B
1SATA/1M2M
DC 12~24V

Mini-ITX Tiger Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
LI35-6305E Series
170 x 170mm
Tiger Lake
6305E
2C/1.8GHz
1*DDR4-3200
NA
6U/1H/1L/1C/1LO/1M
5U/1G/1LPT/2C/1RJ11
1M2E
1SATA/1M2M
DC12~24V
LI35-6305EL Series
170 x 170mm
Tiger Lake
6305E
2C/1.8GHz
1*DDR4-3200
NA
4U/1H/2L/1C/1LO/1M
5U/1G/1LPT/8C
1M2E
1SATA/1M2M
DC12~24V

NUC Tiger Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
MU10 Series
101 x 101mm
Tiger Lake
6305E
4C/1.8GHz
2*DDR4-3200
2U/1UC/1A
2UC/2L/2H
2U/1C/1G
1M2E/1M2B/1SM
1SATA/1M2M
DC 12~24V

3.5吋 Comet Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JLF0DV-E0 Series
146 x 102mm
Comet Lake
5205U
2C/1.9GHz
2*DDR4-2400
NA
4U/2L/1H/1DP
1U/2C/1G
1M2E/1M2B/1SM
1SATA/1M2M
DC 12~36V
JNF835V-10210U
148 x 102mm
Comet Lake
10210U
4C/1.6GHz
2*DDR4-2400
NA
4U/1UC/2L/1H/1DP/1LO
4U/6C/1G/1P/1LVDS/1EDP/1I2C
1M2E
1SATA/1M2M
DC 9~24V
JNF835V-5205U
148 x 102mm
Comet Lake
5205U
2C/1.9GHz
2*DDR4-2400
NA
4U/2L/1H/1DP
4U/6C/1G/1P/1LVDS/1EDP/1I2C
1M2E
1SATA/1M2M
DC 9~24V
JNF835V-5205UC
148 x 102mm
Comet Lake
5205U
2C/1.9GHz
2*DDR4-2400
NA
4U/2L/1H/1DP
4U/6C/1G/1P/1LVDS/1EDP/1I2C
1M2E
1SATA/1M2M
DC 9~24V

ATX Comet Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JLA0H-00 Series
305 x 220mm
Comet Lake
H410
Depend on compatible CPU
2*DDR4-2933
NA
6U/2L/2C/1H/1V/1P
3U/4C/1G
1FME
4SATA/1M2M
24+8 ATX PWR
JLA1T-00 Series
305 x 220mm
Comet Lake
H410
Depend on compatible CPU
2*DDR4-2933
NA
6U/2L/2C/2H/1P
3U/4C/1G
NA
4SATA/1M2M
24+8 ATX PWR
JLA20-10 Series
305 x 244mm
Comet Lake
Q470E
Depend on compatible CPU
4*DDR4-3200
NA
6U/2C/1V/1H/1DP/2L/1LI/1LO/1M
5U/4C/1G/1P
1M2E/1M2B/1SM
4SATA/2M2M
24+8 ATX PWR
JLA20-10S
305 x 244mm
Comet Lake
Q470E
Depend on compatible CPU
4*DDR4-2933
NA
6U/2C/1V/1H/1DP/2L/1LI/1LO/1M
5U/4C/1G/1P
1M2E/1M2B/1SM
4SATA/2M2M
24+8 ATX PWR
LA2H-H420E
305 x 220mm
Comet Lake
H420E
Depend on compatible CPU
4*DDR4-2933
NA
6U/2C/1V/1H/2L/1LI/1LO/1M
3U/4C/1G/1P-LPT
NA
4SATA/1M2M
24+8 ATX PWR

Micro ATX Comet Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
MM02-10 Series
244 x 244mm
Comet Lake
Q470E
Depend on compatible CPU
4*DDR4-2933
NA
4U/4L/2C/2H
6U/4C/1G/1P
1M2E
6SATA/2M2M
24+8 ATX PWR
MM02-20 Series
244 x 244mm
Comet Lake
W480E
Depend on compatible CPU
4*DDR4-2933
NA
4U/4L/2C/2H
6U/1G/1P
1M2E
8SATA/2M2M
24+8 ATX PWR
MM21-Q4700 Series
244 x 244mm
Comet Lake
Q470E
Depend on compatible CPU
4*DDR4-2933
NA
4U/4L/2C/2H
6U/4C/1G/1P
1M2E
6SATA/2M2M
24+8 ATX PWR
MM21-W4800 Series
244 x 244mm
Comet Lake
W480E
Depend on compatible CPU
4*DDR4-2933
NA
4U/4L/2C/2H
6U/1G/1P
1M2E
6SATA/2M2M
24+8 ATX PWR

Mini-ITX Comet Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
LI21-H420E Series
170 x 170 mm
Comet Lake
H420E
Depend on compatible CPU
2*DDR4-2933
NA
4U/6C/1G/1LVDS-eDP
3U/4C/1LVDS-eDP/1G/1P
1M2E/1M2B
1SATA/1M2M
DC12~28V
LI21-Q470E Series
170 x 170 mm
Comet Lake
Q470E
Depend on compatible CPU
2*DDR4-3200
NA
4U/2H/1DP/2L/1A
6U/6C/1G/1LVDS-eDP
1M2E/1M2B
1SATA/1M2M
DC12~28V
LI22-H420E
170 x 170 mm
Comet Lake
H420E
Depend on compatible CPU
2*DDR4-2933
NA
6U/2C/1V/1H/1DP/2L/1LI/1LO/1M
3U/4C/1LVDS-eDP/1G/1P
1M2E
4SATA/1M2M
24+4 ATX PWR
LI22-Q470E
170 x 170 mm
Comet Lake
Q470E
Depend on compatible CPU
2*DDR4-3200
NA
6U/2C/1V/1H/1DP/2L/1LI/1LO/1M
7U/4C/1LVDS-eDP/1G/1P
1M2E
4SATA/1M2M
24+4 ATX PWR
MI02-10 Series
170 x 170mm
Comet Lake
Q470E
Depend on compatible CPU
2*DDR4-2933
NA
4U/2L/2H/1DP
6U/4C/1G/1LVDS/1EDP
1M2E/1M2B/1SM
1SATA/1M2M
DC 12~28V
MI02-20 Series
170 x 170mm
Comet Lake
W480E
Depend on compatible CPU
2*DDR4-2933
NA
4U/2L/2H/1DP
6U/4C/1G/1LVDS/1EDP
1M2E/1M2B/1SM
1SATA/1M2M
DC 12~28V
MI02-30 Series
170 x 170mm
Comet Lake
H470
Depend on compatible CPU
2*DDR4-2933
NA
4U/2L/2H/1DP
6U/4C/1G/1LVDS/1EDP
1M2E/1M2B/1SM
1SATA/1M2M
DC 12~28V
MI08 Series
170 x 170mm
Comet Lake
H410
Depend on compatible CPU
2*DDR4-2666
NA
4U/2L/4C/1H/1DP
4U/2C/1G/1P/1EDP
1M2E/1M2B/1SM
2SATA /1M2M
24+4 ATX PWR
MI09-30 Series
170 x 170mm
Comet Lake
H470
Depend on compatible CPU
2*DDR4-2933
NA
3U/1UC/1L/1H/1DP
7U/1C/1LVDS
1M2E
4SATA/1M2M
DC 12~19V
MI92V Series
170 x 170mm
Comet Lake
Q470E
Depend on compatible CPU
2*DDR4 2666/2400
NA
6U/2L/2C/2H/1DP/1LI/1LO/1M
2U/1G/1P/1EDP
1M2E
4SATA/1M2M
24+4 ATX PWR

NUC Comet Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JNU95V-10210
101 x 101mm
Comet lake
10210U
4C/1.6GHz
2*DDR4-2400
2U/1C/1A
2U/2L/2H/1DP
2U/1G
1M2E
1SATA/1M2M
DC 12V

ATX Coffee Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JLA1Q-10
305 x 244mm
Coffee Lake
Q370
Depend on compatible CPU
4*DDR4-2666
NA
6U/2L/1C/1H/1D/1V
7U/5C/1G/1P
1M2B/1SM
4SATA/1M2M
24+8 ATX PWR
JNAF791-C246
305 x 244mm
Coffee Lake
C246
Depend on compatible CPU
4*DDR4-2400
NA
6U/2L/1C/1H/1DP/1D/1V
6U/9C/1G/1P
1M2E
5SATA/1M2M
24+8 ATX PWR
JNAF791-Q370
305 x 244mm
Coffee Lake
Q370
Depend on compatible CPU
4*DDR4-2400
NA
6U/2L/1C/1H/1DP/1D/1V
6U/9C/1G/1P
1M2E
5SATA/1M2M
24+8 ATX PWR

Micro ATX Coffee Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JLM-0A1
244 x 244mm
Coffee Lake
Q370
Depend on compatible CPU
4*DDR4-2666
NA
4U/2L/1C/1H/1DP/1D/1V/1P
7U/5C/1G/1LVDS
1M2E/1M2B/1SM
6SATA/2M2M
24+8 ATX PWR
JLM-0A2
244 x 244mm
Coffee Lake
C246
Depend on compatible CPU
4*DDR4-2666
NA
4U/2L/1C/1H/1DP/1D/1V/1P
7U/5C/1G/1LVDS
1M2E/1M2B/1SM
8SATA/2M2M
24+8 ATX PWR
JLM0B-00 Series
244 x 244mm
Coffee Lake
H310
Depend on compatible CPU
2*DDR4-2666
NA
4U/2L/1C/1H/1DP/1D/1V/1P
5U/5C/1G
1M2E
4SATA/1M2M
24+8 ATX PWR
JNMF891-H310
244 x 244mm
Coffee Lake
H310
Depend on compatible CPU
2*DDR4-2666
NA
6U/2L/1C/1H/1DP/1D/1V
2U/9C/1G/1P
1FME/1SM
3SATA/1M2M
24+8 ATX PWR

Mini-ITX Coffee Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JNC8HV-IH310
170 x 170mm
Coffee Lake
H310
Depend on compatible CPU
2*DDR4-2666
NA
4U/2L/1H/1V
5U/4C/1G/1P/1LVDS/1EDP
1M2E
1SATA/1M2M
DC 12~24V
JNC8HVA-IH310
170 x 170mm
Coffee Lake
H310
Depend on compatible CPU
2*DDR4-2133
NA
4U/2L/1H/1V
5U/4C/1G/1P/1LVDS/1EDP
1M2E
1SATA/1M2M
DC 12~24V
JNF796V-C246
170 x 170mm
Coffee Lake
C246
Depend on compatible CPU
2*DDR4-2666
NA
6U/2L/2C/1H/1DP/1V
6U/4C/1G/1P/1LVDS
1M2E
5SATA/1M2M
24+4 ATX PWR
JNF796V-H310
170 x 170mm
Coffee Lake
H310
Depend on compatible CPU
2*DDR4-2666
NA
4U/2L/2C/1H/1DP/1V
2U/4C/1G/1P/1LVDS
1M2E
3SATA/1M2M
24+4 ATX PWR
JNF796V-Q370
170 x 170mm
Coffee Lake
Q370
Depend on compatible CPU
2*DDR4-2666
NA
6U/2L/2C/1H/1DP/1V
6U/4C/1G/1P/1LVDS
1M2E
5SATA/1M2M
24+4 ATX PWR
JNF797V-C246
170 x 170mm
Coffee Lake
C246
Depend on compatible CPU
2*DDR4-2666
NA
4U/2L/2C/1H/2DP
6U/1G/1P/1EDP
1M2E
2SATA /1M2M
DC 9~36V
JNF797V-Q370
170 x 170mm
Coffee Lake
Q370
Depend on compatible CPU
2*DDR4-2666
NA
4U/2L/2C/1H/2DP
6U/1G/1P/1EDP
1M2E
2SATA /1M2M
DC 9~36V

其他尺寸 Coffee Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JNC9AMXM-H310
220 x 200mm
Coffee Lake
H310
Depend on compatible CPU
2*DDR4-2400
NA
4U/1L/2H/2DP
4U/2C/1EDP/3H/1G
1M2E/1M2B/1SM/1MXM
1SATA/1M2M
DC 12~36V

3.5吋 Whiskey Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JLF0DV Series
146 x 102mm
Whiskey Lake
8265U
4C/1.6GHz
2*DDR4-2400
NA
4U/2L/1H/1DP
1U/2C/1G
1M2E/1M2B/1SM
1SATA/1M2M
DC 12~36V
JNF835V-8365UE Series
148 x 102mm
Whiskey Lake
8365UE
4C/1.6GHz
2*DDR4-2400
NA
4U/1UC/2L/1H/1DP
4U/6C/1G/1P/1LVDS/1EDP/1I2C
1M2E
1SATA/1M2M
DC 9~24V

3.5吋 Skylake/Kaby Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JNF632N Series
148 x 102mm
Skylake/Kabylake
7300U
2C/2.6GHz
2*DDR4-2133
NA
6U/2L/1H/1DP
5U/6C/1G/1P/1LVDS/1EDP
1FME/1HME
1SATA/1mSATA
DC 9~24V
JNF731V Series
148 x 102mm
Skylake/Kabylake
3955U
4C/2.0GHz
1*DDR4-2133
NA
2U/4L/1C
3U/1C/1G/1P/1H
1FME/1HME/1SM
1SATA/1mSATA
DC 12V

ATX Skylake/Kaby Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JNC9L-AH110 Series
305 x 220mm
Skylake/Kaby Lake
H110
Depend on compatible CPU
2*DDR4-2133
NA
6U/2L/2C/1H/1V/1P
2U/4C/1G
NA
4SATA/1M2M
24+8 ATX PWR
LA31-H110 Series
305 x 220mm
Skylake/Kaby Lake
H110
Depend on compatible CPU
Onboard DDR4
NA
2C/6U/1P/1D/1H/2L
4U/4C/1G
NA
4SATA/1M2M
24+8 ATX PWR
NAF591-Q170
305 x 244mm
Skylake/Kaby Lake
Q170
Depend on compatible CPU
4*DDR4-2133
NA
6U/2L/1C/1H/1DP/1D/1P
4U/9C/1G
1FME
4SATA
24+8 ATX PWR

Micro ATX Skylake/Kaby Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
MM91 Series
244 x 244mm
SkyLake/KabyLake
H110
Depend on compatible CPU
2*DDR4-2133
NA
6U/2L/2C/1H/1D/1V
3U/8C/1G/1P
1FME/1SM
3SATA/1M2M
24+8 ATX PWR
NMF691-H110
244 x 244mm
SkyLake/KabyLake
H110
Depend on compatible CPU
2*DDR4-2133
NA
6U/2L/2C/1H/1D/1V
3U/8C/1G/1P
1FME/1SM
3SATA/1M2M
24+8 ATX PWR

Mini-ITX Skylake/Kaby Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JNF592-Q170
170 x 170mm
Skylake/Kaby Lake
Q170
Depend on compatible CPU
2*DDR3L-1600
NA
8L/2U/1C
4U/1H/1P
1FME/1SM
6SATA
24+4 ATX PWR
JNF594-Q170
170 x 170mm
Skylake/Kaby Lake
Q170
Depend on compatible CPU
2*DDR4-2133
NA
6U/2L/2C/1H/1DP/1D
2U/2C/1G/1P/1LVDS
1FME/1HME
4SATA/1mSATA
24+4 ATX PWR
JNF693-H110
170 x 170mm
SkyLake/KabyLake
H110
Depend on compatible CPU
2*DDR4-2133
NA
4U/2L/4C/1H/1DP
4U/2C/1G/1P/1EDP
1FME
1SATA/1mSATA/1M2M
24+4 ATX PWR
JNF697-Q170
170 x 170mm
Skylake/Kabylake
Q170
Depend on compatible CPU
2*DDR4-2133
NA
4U/2L/2C/1H/2DP
2U/4C/1G/1P/1LVDS
1FME/1SM
4SATA
DC 9~24V

3.5吋 Apollo Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JNF631R Series
148 x 102mm
Apollo Lake
J3455
4C/1.5GHz
1*DDR3L-1866
NA
4U/2L/1C/2DP
2U/5C/1G/1P/1EDP/1I2C
1FME/1SM
1SATA/1M2M/1MSD
DC 12V
MF94V Series
148 x 102mm
Apollo Lake
J3455
4C/1.5GHz
1*DDR3L-1866
NA
4U/2L/1H
2U/2C/1G/1LVDS/1EDP/1I2C
1FME/1M2B/1SM
1SATA/1M2M
DC 9~36V

Mini-ITX Apollo Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JNF692S6-345 Series
170 x 170mm
Apollo Lake
J3455
4C/1.5GHz
1*DDR3L-1866
NA
2U/6L/1C
2U/3C/1G/1P/1H
1FME/1SM
1SATA/1mSATA
DC 12V
JNF894V-3455 Series
170 x 170mm
Apollo Lake
J3455
4C/1.5GHz
2*DDR3L-1866
NA
4U/2L/2H
3U/6C/1G/1P/1LVDS/1EDP/1SIM
1FME/1SM
1SATA/1M2M
DC 9~36V
MI12-00C Series
170 x 170mm
Apollo Lake
J3455
4C/1.5GHz
1*DDR3L-1866
NA
4U/2L/2H
5U/6C/1G/1P/1LVDS/1EDP
1FME/1SM
1SATA/1M2M
DC 12V
MI12-00L Series
170 x 170mm
Apollo Lake
J3455
4C/1.5GHz
1*DDR3L-1866
NA
4U/1L/2H
2U/2C/1G/1P/1LVDS/1EDP
1FME/1SM
1SATA/1M2M
DC 12V
MI12-00V Series
170 x 170mm
Apollo Lake
J3455
4C/1.5GHz
1*DDR3L-1866
NA
4U/2L/1H/1V
5U/10C/1G/1P/1LVDS/1EDP
1FME/1SM
1SATA/1M2M
DC 12V

NUC Apollo Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JNU691 Series
101 x 101mm
Apollo Lake
J3455
4C/1.5GHz
1*DDR3L-1866
2U/1C/1V
2U/2L/2H
2U/1G
1HME/1SM
1SATA/1mSATA
DC 12V
MU02 Series
101 x 101mm
Apollo Lake
J3455
4C/1.5GHz
1*DDR3L-1866
1U/1UC/1C
2U/2L/2H/1DP
2U/1G
1M2E
1SATA/1M2M
DC 12~24V

PICO-ITX Apollo Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JNP691N Series
100 x 72mm
Apollo Lake
N4200
4C/2.5GHz
1*DDR3L-1866
NA
2U/1L/1H
2U/2C/1G/1LVDS
1FME/1SM
1SATA/1M2M
DC 12V

3.5吋 Bay Trail 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
NF3A Series
148 x 102mm
Bay Trail
N2930
4C/1.83GHz
1*DDR3L-1333
NA
4U/2L/1D
4U/4C/1G/1P/1LVDS
1FME/1HME
1SATA/1mSATA
DC 9~24V
NF3AE Series
148 x 102mm
Bay Trail
N2930
4C/1.83GHz
1*DDR3L-1333
NA
4U/2L/1V
4U/4C/1G/1P/1LVDS/1EDP
1FME/1HME
1SATA/1mSATA
DC 9~24V
JNF532-2930
148 x 102mm
Bay Trail
N2930
4C/2.16GHz
1*DDR3L-1333
NA
4U/2L/1D
4U/4C/1G/1P/1V
1SATA/1mSATA
1SATA/1mSATA
DC 9~24V
JNF533MS-1900
148 x 102mm
Bay Trail
J1900
4C/2.0GHz
1*DDR3L-1333
NA
2U/4L/1C
2U/1C/1G/1P/1V
1FME/1SM/1M2E
1SATA/1M2M
DC 12V

5.25吋 Bay Trail 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
NC7A-E1900-4G
120 x 200mm
Bay Trail
J1900
4C/2.0GHz
DDR3L-1333
NA
4U/2L/2C/1V
2U/2C/1G/1P/1LVDS/1EDP
1HME/1SM
1S22/1M2M
DC12~28V

EPIC Bay Trail 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
NLBT-IE1900
115 x 165mm
Bay Trail
J1900
4C/2.0GHz
1* DDR3L-1333
NA
2U/2L/1C/1V
4U/5C/1G/1P/1H/1V/1LVDS
1HME/1SM
1SATA/1mSATA
DC 9~24V
NLBT-IE2930
115 x 165mm
Bay Trail
N2930
4C/1.83GHz
1*DDR3L-1333
NA
2U/2L/1C/1V
4U/5C/1G/1P/1H/1V/1LVDS
1HME/1SM
1SATA/1mSATA
DC 9~24V
NLBT-IE2930-4G
115 x 165mm
Bay Trail
N2930
4C/1.83GHz
1*DDR3L-1333
NA
2U/2L/1C/1V
4U/5C/1G/1P/1H/1V/1LVDS
1HME/1SM
1SATA/1mSATA
DC 9~24V

Mini-ITX Bay Trail 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
NLBT-I1900-2L
170 x 170 mm
Bay Trail
J1900
4C/2.0GHz
1*DDR3L-1333
NA
4U/2L/1C/1V
2U/5C/1G/1P/1H/1V/1LVDS
1FME
1SATA/1mSATA
DC 12V
IMB-1900-2L
170 x 170 mm
Bay Trail
J1900
4C/2.0GHz
1*DDR3L-1333
NA
4U/2L/1V
6U/12C/1G/1P/1V/1H/1LVDS
1FME/1SM
1SATA/1M2M
DC 12V
JIMBA-1900-2L
170 x 170 mm
Bay Trail
J1900
4C/2.0GHz
1*DDR3L-1333
NA
4U/2L/1V
6U/12C/1G/1P/1V/1H/1LVDS
1FME/1SM
1SATA/1M2M
DC 12V
JLI1N-00
170 x 170mm
Bay Trail
J1900
4C/2.0GHz
1*DDR3L-1333
NA
4U/1L/1C/1V
4U/5C/1G/1H/1V/1LVDS
1FME/1SM
1SATA/1M2M
DC 12V
JLI1N-0L
170 x 170mm
Bay Trail
J1900
4C/2.0GHz
1*DDR3L-1333
NA
4U/2L/1C/1V
4U/5C/1G/1H/1V/1LVDS
1FME/1SM
1SATA/1M2M
DC 12V
JNF9U-2930
170 x 170 mm
Bay Trail
N2930
4C/1.83GHz
1*DDR3L-1333
NA
4U/2L/1C/1H/1V/1P
4U/5C/1G/1LVDS
1HME
2SATA/1mSATA
DC 9~24V
JNLBTA-I1900
170 x 170mm
Bay Trail
J1900
4C/2.0GHz
1*DDR3L-1333
NA
4U/1L/1C/1V
2U/5C/1G/1P/1H/1V/1LVDS
1FME
1SATA/1mSATA
DC 12V
MI97R Series
170 x 170mm
Bay Trail
N2930
4C/1.83GHz
1*DDR3L-1333
NA
4U/1L/2C/1H/1V/1P
4U/3C/1G/1LVDS/1EDP
1M2E/1M2B/1SM
1SATA/1M2M
DC 12V
NF9HB-2930
170 x 170mm
Bay Trail
N2930
4C/2.16GHz
2*DDR3L-1333
NA
2U/4L/1C
4U/1C/1V/1P
1FME/1mSATA/1SM
1SATA/1mSATA
DC 12V
NF9HG-2930
170 x 170 mm
Bay Trail
N2930
4C/2.16GHz
2*DDR3L-1333
NA
4L/2U/1C
4U/1V/1C/1P
1FME/1mSATA/1SM
2SATA
DC 12V
NF9M-2930
170 x 170 mm
Bay Trail
N2930
4C/2.16GHz
2*DDR3L-1333
NA
4U/1L/1C/1D
4U/3C/1G/1P/1LVDS
1FME
2SATA/1mSATA
DC 9~36V
NLBT-I1900
170 x 170 mm
Bay Trail
J1900
4C/2.0GHz
1*DDR3L-1333
NA
4U/1L/1C/1V
2U/5C/1G/1P/1H/1V/1LVDS
1FME
1SATA/1mSATA
DC 12V

NUC Bay Trail 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JNU93R-2930
101 x 101mm
Bay Trail
N2930
4C/1.83GHz
1*DDR3L-1333
2U/1C
2U/2L/2H/1LO
2U
1HME
1SATA/1mSATA
DC 9~24V

PICO-ITX Bay Trail 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
NP93 Series
100 x 72mm
Bay Trail
N2930
4C/1.83GHz
DDR3L/2GB
NA
2U/1L/1H
6U/2C/1LVDS
1HME
1SATA/1mSATA
DC 12V

3.5吋 Braswell 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JNF531R-3160
148 x 102mm
Braswell
N3160
4C/1.6GHz
1*DDR3L-1600
NA
4U/2L/1C/1H/1DP
2U/5C/1G/1LVDS
1HME
1SATA/1M2M
DC 9~36V

Mini-ITX Braswell 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JNF596-3160
170 x 170mm
Braswell
N3160
4C/2.24GHz
1*DDR3L-1600
NA
4U/2L/2C/1H/1D
3U/4C/1G/1P/1LVDS
1FME/1SM
1SATA/1mSATA
DC 12V
JNF792R-3160
170 x 170mm
Braswell
N3160
4C/2.24GHz
2*DDR3L-1600
NA
4U/2L/2C/1H/1V
4U/2C/1G/1P/1LVDS-eDP
1FME/1SM
1SATA/1M2M
24-pin ATX PWR

NUC Braswell 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JNU591R-3160
101 x 101mm
Braswell
N3160
4C/1.6GHz
1*DDR3L-1600
2U/1C
2U/2L/2H/1DP
2U/1G
1FME/1HME/1SM
1SATA/1mSATA
DC 12V

Mini-ITX Denverton 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JNF699-C3758
170 x 170mm
Denverton
C3758
8C/2.20GHz
4*DDR4-2400
NA
3U/2L
2U/2C/1G/1V
1FME
4SATA/1M2M
24+8 ATX PWR

3.5吋 Elkhart Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
MF04V0X Series
148 x 102mm
Elkhart Lake
J6412
4C/2.0GHz
2*DDR4-3200
NA
6U/2L/2H
2U/2C/1G/1LVDS/1EDP
1M2E/1M2B/1SM
1SATA/1M2M
DC 12~24V
MF04V3X Series
148 x 102mm
Elkhart Lake
N6210
2C/1.2GHz
2*DDR4-3200
NA
6U/2L/2H
2U/2C/1G/1LVDS/1EDP
1M2E/1M2B/1SM
1SATA/1M2M
DC 12~24V
MF13 Series
148 x 102mm
Elkhart Lake
J6412
4C/2.0GHz
1*DDR4-3200
NA
2U/4L/1C
2U/1C/1G/1P/1H
1M2E/1M2B/1SM
1SATA/1M2M
DC 12V
MF20 Series
148 x 102mm
Elkhart Lake
J6412
4C/2.0GHz
1*DDR4-3200
NA
6U/2L/2H
4U/6C/1G/1LVDS/1EDP
1M2E/1M2B/1SM
1SATA/1M2M
DC 12~24V

Mini-ITX Elkhart Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JLI1BV-00 Series
170 x 170mm
Elkhart Lake
J6412
4C/2.6GHz
1*DDR4-3200
NA
6U/1L/1V
3U/6C/1G/1LVDS/1EDP
1M2E/1M2B/1SM
1SATA/1M2M
DC 12V
JLI1BV-0L Series
170 x 170mm
Elkhart Lake
J6412
4C/2.0GHz
1*DDR4-3200
NA
4U/2L/1V
5U/6C/1G/1LVDS/1EDP
1M2E/1M2B/1SM
1SATA/1M2M
DC 12V
LI36 Series
170 x 170mm
Elkhart Lake
J6412
4C/2.0GHz
1*DDR4-3200
NA
2U/1C/6L
4U/1G/3C/1H
NA
1SATA/1M2M
DC12V
MI05-0X Series
170 x 170mm
Elkhart Lake
J6412
4C/2.0GHz
1*DDR4-3200
NA
2U/6L/1C
2U/3C/1G/1P/1H
1M2E/1M2B
1SATA/1M2M
DC 12V
MI05-0XK Series
170 x 170mm
Elkhart Lake
J6412
4C/2.0GHz
1*DDR4-3200
NA
2U/6L/1C
2U/3C/1G/1P/1H
1M2E/1M2B
1SATA/1M2M
DC 12V

NUC Elkhart Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
MU03 Series
101 x 101mm
Elkhart Lake
J6412
4C/2.0GHz
1*DDR4-3200
2U/2UC/1A
1U/2L/2H/1DP
2U/1C/1G
1M2E
1SATA/1M2M
DC 12V

PICO-ITX Elkhart Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
MP01 Series
100 x 72mm
Elkhart Lake
N6210
2C/1.2GHz
1*DDR4-3200
NA
2U/1UC/1L/1H
2U/1C/1G/1EDP
1M2E
1M2M
DC 12V

3.5吋 Gemini Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JNF931 Series
148 x 102mm
Gemini Lake
4125
4C/2.0GHz
2*DDR4-2400
NA
4U/1L/2H
2U/1C/1G/1EDP
1FME/1SM/1M2E
1SATA/1M2M
DC 12V

Mini-ITX Gemini Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JLI1S-5L
170 x 170mm
Gemini Lake
J4125
4C/2.0GHz
1*DDR4-2400
NA
4U/2L/1C/1H
3U/5C/1G/1P/1LVDS/2EDP
1M2E
1SATA/1M2M
DC 12V

NUC Gemini Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
MU11 Series
101 x 101mm
Gemini Lake
J4125
4C/2.0GHz
1*DDR4-2400
1U/1UC/2C
2U/2L/2H/1DP
2U
1M2E
1SATA/1M2M
DC 12V

PICO-ITX Gemini Lake 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JNP891P-4125 Series
100 x 72mm
Gemini Lake
J4125
4C/2.0GHz
1*DDR4-2400
NA
2U/1L/2H
2U/2C/1G/1EDP
1FME/1SM
1SATA/1M2M
DC 12V

ATX Haswell 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JLA1H-00 Series
305 x 220mm
Haswell
H81
Depend on compatible CPU
2*DDR3L-1600
NA
6U/2L/2C/2H/1V/1P
3U/4C/1G
1FME
4SATA/1M2M
24+8 ATX PWR

Mini-ITX Haswell 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JLI1J-00
170 x 170mm
Haswell
H81
Depend on compatible CPU
2*DDR3-1600
NA
4U/2L/2C/1H/1D/1V
4U/4C/1G/1P
1FME/1SM
4SATA/1M2M
DC 12~24V
JNC6I-IH81-6C
170 x 170mm
Haswell
H81
Depend on compatible CPU
2*DDR3L-1600
NA
6U/2L/2C/1H/2V
6U/4C/1G/1P
2FME/1SIM
2SATA/1mSATA
24+4 ATX PWR

ATX Sandy Bridge 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
JNLH61S-6C
305 x 220mm
Sandy Bridge
H61
Depend on compatible CPU
2*DDR3-1333
NA
4U/2L/4C/1D/1V/2P
2U/4C/1G
1FME
4SATA
24+8 ATX PWR

Mini-ITX Sandy Bridge 主板
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
NLH61-ITX Series
170 x 170 mm
Sandy Bridge
H61
Depend on compatible CPU
1*DDR3-1600
NA
4U/2L/2C/2G
4U/8C/1G/1H/1LVDS
1HME
2SATA/1mSATA
24+4 ATX PWR

子卡
型号
尺寸
处理器世代
处理器/芯片组
处理器内核/频率
DRAM/MAX
前 IO
后 IO
内部
扩展
存储
电源
ADMPEASU3A
30 x 51mm
ASMedia
ASM1042
NA
NA
NA
NA
2U
NA
NA
NA
ADMPEFT4CA
30 x 51mm
Fintek
F81504U
NA
NA
NA
NA
4C
NA
NA
NA
ADMPEIDLB
30 x 51mm
Intel
i350
NA
NA
NA
NA
2L
NA
NA
NA
ADMPEISLB
30 x 51mm
Intel
i210AT
NA
NA
NA
NA
1L
NA
NA
NA
ADMPESIMB
32 x 52mm
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1SM
NA
NA
NA
ADMPETPMB2
30 x 51mm
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1MPE
NA
NA
NA
ADPIE8AIHLA
68.9 x 144.8mm
Hailo-8
Hailo-8
Depend on compatible CPU
NA
NA
NA
1MPE
NA
NA
NA
ADPIE8AIHLB
72x 42.5mm
Hailo-8
Hailo-8
Depend on compatible CPU
NA
NA
NA
1MPE
NA
NA
NA
ETC4B
82 x 170mm
Intel
i211AT
NA
NA
NA
4L
NA
NA
NA
NA
ETC4G
82 x 170mm
Intel
i211AT
NA
NA
NA
4L
NA
NA
NA
NA
HM1-LAN4
196 x 162mm
Intel
i211AT
NA
NA
NA
4L/1G
1G
NA
NA
NA
HM1-USB3X8
196 x 162mm
ASMedia
ASM1042A
NA
NA
NA
8U/1G
1G
NA
NA
NA
JAD0936VD
23 x 75mm
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
DC 12V
JADM2B4COM
30 x 42mm
Fintek
F81504U
NA
NA
NA
NA
4C
NA
NA
DC 5/12V
JADM2ECAN
22 x 30mm
Fintek
F81604N
NA
NA
NA
NA
2CAN
NA
NA
NA
JADM2ISLB
22 x 30mm
Intel
i210IT
NA
NA
NA
NA
1L
NA
NA
NA
JADM2ISLC
22 x 30mm
Intel
i225IT
NA
MA
NA
NA
1L
NA
NA
NA
JADM2M2G5DL
22 x 80mm
Intel
I225-V
NA
NA
NA
4L/1G
2L
NA
NA
NA
JADMPEASS3B
30 x 51mm
ASMedia
ASM1061
NA
NA
NA
NA
2SATA
NA
NA
NA
JADMPEGIO16H
27 x 30mm
Fintek
F75114N
NA
NA
NA
NA
2G
NA
NA
NA
JADMPEM2E
30 x 51mm
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1M2E
NA
NA
NA
JADMPEM2M
30 x 51mm
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1M2M
NA
NA
NA
JADPIE1G16I
65 x 74mm
Fintek
F81504U
NA
NA
NA
1G
NA
NA
NA
NA
JADPIE1U304
65 x 74mm
Renesas
uPD720201K8-701-BAC
NA
NA
NA
4U
NA
NA
NA
NA
JETB4GS
82 x 170mm
Intel
i211AT
NA
NA
NA
4L
NA
NA
NA
NA
JETC2K-X550
69 x 131mm
Intel
X550-AT2
NA
NA
NA
2L
NA
NA
NA
NA
JETF4G
82 x 170mm
Intel
i210IS
NA
NA
NA
4L
NA
NA
NA
NA